Odkryj swój poród

Doula pomaga kobietom w ciązy

Kim jest doula?

Doula (czytaj dula) z języka greckiego oznacza kobieta, która służy. Współcześnie oznacza doświadczoną w macierzyństwie, przeszkoloną kobietę, która w profesjonalny, niemedyczny sposób niesie kobiecie wsparcie. Otacza ją, a także jej rodzinę opieką emocjonalną, fizyczną i informacyjną na czas ciąży, porodu i po porodzie

Doula jest osobą spoza świata medycznego, którą kobieta zaprasza do swojego porodu. Zapewnia sobie tym samym komfort i nieprzerwanie wsparcie na wielu poziomach.

Doula to kobieta, która wykonuje swoje pracę z pasji, powołania i serca. Wierzy, że poród jest dla kobiety jednym z najważniejszych momentów w życiu.

Co robię jako doula

Bycie doulą traktuję jako zawód i powołanie. Praca z kobietami to dla mnie duża przyjemność, satysfakcja, ale także ogromne wyzwanie. To także moja pasja i w pewien sposób misja. Uwielbiam budować w kobiecie kompetencje do bycia matką i towarzyszyć w drodze do odkrywania swojej siły i mocy do rodzenia.

Bycie doulą wymaga ode mnie oddzielenia własnych doświadczeń od podejmowanych decyzji i wyborów klientek. Zawsze wspieram kobietę w jej indywidualnych wyborach i decyzjach, pokazując wachlarz możliwych opcji, aktualną i rzetelną wiedzę.

Czekając na dziecko - doula

Jak wygląda współpraca z doulą?

 • Spotkaj się z kilkoma różnymi doulami. Powinnaś zdać się na swoją intuicję i zdecydować się na współpracę z kimś, z kim czujesz się swobodnie i naturalnie.
 • Daj sobie czas na na zbudowanie relacji ze swoją doulą. Relacja między doulą a kobietą to spore otwarcie się z obu stron i wzajemne zaufanie.
 • Spotkajcie się kilka razy przed porodem, ważne aby Twój partner również poznał kobietę, którą zapraszasz do swojego porodu.
 • Doula wykonuje konkretną usługę według określonych standardów.
 • Odpowiedzialność douli za pracę regulowana jest umową cywilnoprawną podpisywaną z klientką. Przebieg współpracy między doulą a kobietą zależy od tego, czego kobieta potrzebuje i co doula może jej zaoferować.

Czego nie robi doula:

 • Nie zastępuje położnej, ponieważ udziela niemedycznego wsparcia.
 • Nigdy nie wchodzi w kompetencje personelu medycznego.
 • Nigdy nie wypowiada się w imieniu swojej klientki.
 • Nie doradza, nie ocenia decyzji i wyborów kobiety.

Co mówią fakty?

Analiza 22 badań przeprowadzonych w 15 krajach stworzoną przez Cochrane (największą światową niezależną organizację prowadzącą bazę rzetelnych metaanaliz medycznych opartych na dowodach naukowych).

W porównaniu z rodzącymi bez stałego wsparcia jednej osoby, rodzące z doulą:
 • częściej rodziły dziecko drogami natury;
 • przy ich porodach rzadziej dochodziło do komplikacji w obliczu których używano próżnociągu położniczego lub kleszczy,
 • rzadziej miały wykonywane cesarskie cięcie,
 • znacznie rzadziej korzystały z jakichkolwiek środków znieczulających mimo ich dostępności,
 • częściej rodziły dzieci w dobrym stanie (wg skali Apgar),
 • miały poród krótszy o nieco ponad pół godziny,
 • rzadziej oceniały własny poród jako negatywne doświadczenie.
Doula korzyści z przygotowania do porodu
Facebook Joga Poznań Natalia Mińska
Instagram joga doula Natalia Mińśka Poznań
Spotify doula Natalia Mińska Poznań