Strona główna » Regulamin

Regulamin

Każdy osoba, która chce wziąć udział w zajęciach w Joga Natalia Mińska, zobowiązana jest do zapoznania się i przestrzegania poniższego regulaminu:

REGULAMIN

Zasady dotyczące uczestnictwa w zajęciach jogi

• Każda osoba, która bierze udział w jakichkolwiek zajęciach w Joga Natalia Mińska ma miano Uczestnika.

• Praktykujemy w wygodnym stroju, niekrępującym ruchów, na boso i około 2h po spożyciu posiłku. Wyłącz komórkę na czas zajęć.

• Zajęcia rozpoczynają się punktualnie, przyjdź co najmniej 10 min przed ich rozpoczęciem. Zajęcia stanowią całość, opuszczenie wprowadzenia do zajęć  może źle wpłynąć na Twoje samopoczucie po ich zakończeniu.

• Zachowaj ciszę. W trakcie zajęć skup się na sobie i poleceniach nauczyciela. Jeżeli czegoś nie rozumiesz podczas ćwiczeń – pytaj.

• Panie, zgłaszają menstruację przed zajęciami.

• O problemach zdrowotnych, kontuzjach poinformuj mnie przed zajęciami.

• Jeśli podczas praktyki wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy takie jak: złe samopoczucie, nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ostry ból itp., bezzwłocznie zgłoś to mi, i przerwij ćwiczenia.

• Jeżeli czegoś nie możesz zrobić – nie rób nic na siłę. Zaproponuję Ci inny wariant lub inną asanę. Praktykuj uważnie wg wskazań nauczyciela i bądź cierpliwa/y w stosunku do własnego ciała.

• Pomoce z których korzystasz, odłóż na właściwe miejsce.

• Dbaj o higienę osobistą.

• Nie praktykuj jogi po kilkugodzinnym pobycie w słońcu lub bezpośrednio po saunie czy masażu.

• Podczas choroby jak: przeziębienie, kaszel, grypa, wirus itp. nie przychodź, aby nie zarazić innych. Zrób praktykę własną w domu, adekwatną do stanu zdrowia.

• Wszystkim Uczestnikom zajęć polecamy korzystanie z własnych mat.

Zasady dotyczące opłat i karnetów

• Zakup karnetu lub wejściówki jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.

• Karnet miesięczne obowiązuje przez miesiąc od daty zakupu, nie wykorzystane zajęcia nie przechodzą na kolejny miesiąc.

• Na warsztaty i wyjazdy jogowe organizowane przez Joga Natalia Mińska obowiązują oddzielne opłaty.

• Wszystkie karnety są imienne, z karnetu nie mogą korzystać osoby trzecie.

• Karnety można zakupić bezpośrednio u Natalii, w Joga Natalia Mińska.

Płatność gotówką na miejscu albo przelewem na konto NAMI Natalia Mińska 22 1020 5558 0000 8902 3334 4804 (Inteligo).

• Zajęcia odbywają się od 3 osób.

• W Joga Natalia Mińska nie zwracam pieniędzy za niewykorzystany karnet.

• Joga Natalia Mińska zastrzega sobie prawo odwołania zajęć.

• Wszelkie wnioski, uwagi, reklamacje prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: minska.natalia@gmail.com.

• Uczestnicy korzystają z zajęć w Joga Natalia Mińska na własną odpowiedzialność.

• Joga Natalia Mińska nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali. Rzeczy wartościowe, pieniądze, dokumenty itp. można zabierać na salę.

• Joga Natalia Mińska nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.